TEL:021-68550000
产品中心
联系我们
上海翔盛紧固件有限公司
税号:310113698844888
地址:上海市嘉定区马陆工业园区北陈路962号
电话:021-68550000
帐号:3101120120100026774
开户行:浙江泰隆商业银行上海宝山支行
8.8级/10.9级/12.9级螺栓

 

                                            优选规格                                                   单位:mm

螺纹规格d

 

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

M56

M64

牙距P

 

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

min

产品

等级

A

8.79

11.05

14.38

17.77

20.03

26.75

33.53

39.98

——

——

——

——

——

——

B

8.63

10.89

14.2

17.59

19.85

26.17

32.95

39.55

50.85

60.79

71.3

82.6

93.56

104.86

k

公称

3.5

4

5.3

6.4

7.5

10

12.5

15

18.7

22.5

26

30

35

40

产品

等级

A

max

3.65

4.15

5.45

6.58

7.68

10.18

12.715

15.215

——

——

——

——

——

——

min

3.35

3.85

5.15

6.22

7.32

9.82

12.285

14.785

——

——

——

——

——

——

B

max

3.74

4.24

5.54

6.69

7.79

10.29

12.85

15.35

19.12

22.92

26.42

30.42

35.5

40.5

min

3.26

3.76

5.06

6.11

7.21

9.71

12.15

14.65

18.28

22.08

25.58

29.58

34.5

39.5

s

公称=max

8.00

10.00

13.00

16.00

18.00

24.00

30.00

36.00

46

55.0

65.0

75.0

85.0

95.0

产品

等级

min

A

7.78

9.78

12.73

15.73

17.73

23.67

29.67

35.38

——

——

——

——

——

——

B

7.64

9.64

12.57

15.57

17.57

23.16

29.16

35.00

45

53.8

63.1

73.1

82.8

92.8

                                          非优选规格                              单位:mm

螺纹规格 d

 

M3.5

M14

M18

M22

M27

M33

M39

M45

M52

M60

牙距P

 

0.6

2

2.5

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

e  min

产品等级

A

6.58

23.36

30.14

37.72

——

——

——

——

——

——

B

6.44

22.78

29.56

37.29

45.2

55.37

66.44

76.95

88.25

99.21

k

公称

2.4

8.8

11.5

14

17

21

25

28

33

38

产品等级

A

max

2.525

8.98

11.715

14.215

——

——

——

——

——

——

min

2.275

8.62

11.285

13.785

——

——

——

——

——

——

B

max

2.6

9.09

11.85

14.35

17.35

21.42

25.42

28.42

33.5

38.5

min

2.2

8.51

11.15

13.65

16.65

20.58

24.58

27.58

32.5

37.5

 

S

公称=max

6

21

27

34

41

50

60

70

80

90

产品等级

min

A

5.82

20.67

26.67

33.38

——

——

——

——

——

——

B

5.7

20.16

26.16

33

40

49

58.8

68.1

78.1

87.8上一篇:4.8级六角头螺栓(本色)
下一篇:C级六角头螺栓

洽谈沟通
来图来样
库存充足
制作样品
寄送样品
满意下单
生产发货
验收确认
售后跟踪
上海翔盛紧固件有限公司
税号:310113698844888
地址:上海市嘉定区马陆镇北陈路962号
电话:021-68550000